ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี รุ่นที่ 24 ประจำปี 2560/2561
OEG High School Exchange Batch 24 – Year 2017/2018
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศแถบทวีปยุโรป
(เยอรมนี / เบลเยี่ยม / อิตาลี / ฝรั่งเศส / สวีเดน / นอร์เวย์ / เดนมาร์ก / ฟินแลนด์)


กรุณากรอกรหัสประจำตัว เพื่อดูผลสอบของนักเรียน
ID :