=

เพื่อร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้
OEG จึงมีนโยบายให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่ วันที่ 5 - 31 ม.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ และสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จำนวนจำกัด
ในเวลา 9.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์

เพื่อความสะดวกของท่าน หากมีความประสงค์ที่จะเดินทางเพื่อติดต่อที่สำนักงานทั้งในกรุงเทพ และเชียงใหม่
ขอความกรุณา ประสานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 


 

OEG ขออภัยในความไม่สะดวก


สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
0-2263-3661

สำนักงานสาขาเชียงใหม่
08-3997-8816

Latest News
November 26, 2021