=

โปรโมชัน OEG Work and Travel USA (ก่อน 30 ก.ย. นี้)

โปรโมชัน OEG Work and Travel USA (ก่อน 30 ก.ย. นี้)
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 23 แล้ววันนี้ !!

    
 

รับส่วนลดค่าโครงการฯ 18,000 บาท เมื่อชำระค่าสมัคร วันที 1 – 30 ก.ย. 2564
รับ Voucher ส่วนลดค่าโครงการฯ เพิ่ม 2,000 บาท
สำหรับน้องๆ ที่สมัคร 3 คน (Team Voucher) หรือ ศิษย์เก่า OEG (Alumni Voucher) 

 

ค่าโครงการฯ นี้ รวมค่าธรรมเนียม SEVIS และ ประกันฯ ตลอดระยะเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงช่วงท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดโครงการฯ ในสหรัฐอเมริกา 

รายละเอียดและเงื่อนไข
1.    นักศึกษาชำระค่าสมัคร และจองงาน ภายใน วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564
2.    ส่วนลดค่าโครงการฯ 18,000 บาท นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2022 งวดที่ 2 เท่านั้น
3.    ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ ร่วมกับโปรโมชัน และ Voucher หรือ Coupon ส่วนลด ใดๆ ได้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ยกเว้น Voucher หรือ Coupon ที่ OEG กำหนดเท่านั้น
4.    กรณีที่นักศึกษาจองงานหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 และ/หรือ จองงานงานไปแล้วแต่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน (รวมถึงงานสถานะ Pre - Placement) ส่วนลดค่าโครงการฯ และ Voucher จะสิ้นสุดลงทันที และ ส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองงานล่าสุด
5.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าค่าโครงการฯ และ วีซ่า ด้วยบัตรเครดิต (ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้)
6.    นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7.    เงื่อนไขประกันเป็นไปตามที่องค์กรแลกเปลี่ยนฯ กำหนด
8.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายละเอียดและเงื่อนไข Team Voucher (3 คน)
⦁    นักศึกษารวบรวมเพื่อนๆ 3 คน โดยตัวแทนนักศึกษาลงชื่อ Team Voucher คลิกที่นี่  ก่อนชำระค่าสมัคร และ ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องสมัครสาขา จองงาน หรือ เข้าร่วมโครงการฯ ช่วงเดียวกัน
⦁    Team Voucher มีมูลค่า 2,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าโครงการฯ ร่วมกับส่วนลดโปรโมชันเดือน กันยายน 2564 เท่านั้น
(รวมส่วนลด คนละ 20,000 บาท)
⦁    นักศึกษาจะต้องลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ ก่อนชำระค่าสมัคร 6,500 บาท (นักศึกษาที่ชำระค่าสมัครก่อน 1 กันยายน 64 หรือ ก่อนลงชื่อในแบบฟอร์ม Team จะไม่สามารถรับส่วนลด Team Voucher ของ ก.ย. ได้ และไม่นับเป็นสมาชิกในทีม)
⦁    นักศึกษาสมาชิกในทีมทุกคนจะต้องชำระค่าสมัคร และ จองงานภายใน วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2564
⦁    ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่ม/ลบ โอนสิทธิ์ รายชื่อสมาชิกในทีมได้ หลังจากที่ส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว
⦁    ไม่จำเป็นต้องสมัครสาขา หรือ จองงานเดียวกัน
⦁    นักศึกษา 1 คน สามารถมีชื่อในแบบฟอร์ม Team Voucher ได้เพียง 1 ฟอร์ม เท่านั้น หากมีชื่อซ้ำ OEG จะยึดตามแบบฟอร์มที่ส่งชื่อเข้ามาก่อน
⦁    กรณีที่นักศึกษาส่งรายชื่อมาแล้ว แต่สมาชิกในทีมไม่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชัน หรือ ยกเลิกการจองงาน นักศึกษาจะถูกปรับเป็นโปรฯ ที่รองลงมา ตามวันที่จองงาน เช่น ทีม 3 คน มีนักศึกษา 1 คน ยกเลิกจองงานหรือไม่ชำระเงิน เพื่อน 2 คน ที่เหลือจะได้โปรโมชั่นส่วนลดตามวันที่ชำระค่าสมัคร
⦁    หลังจากที่นักศึกษาจองงานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองงาน หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าโครงการฯ และ Voucher จะสิ้นสุดลงทันที รวมถึงงานแบบ Pre - Placement และ ส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองงานล่าสุด
⦁    OEG จะตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งส่วนลด และ บันทึกส่วนลด Team Voucher หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือเมื่อนักศึกษาในทีมทุกคน ชำระค่าสมัคร และจองงานครบแล้ว
⦁    กรณีสมาชิกในทีมไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน หรือ ยกเลิกโครงการฯ หลังจากชำระค่าสมัคร และ ค่าจองงานแล้ว สมาชิกในทีมที่เหลือยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลด Team Voucher ได้ตามปกติ
⦁    นักศึกษาศิษย์เก่า OEG และ นักศึกษาที่ใช้ Voucher ค่าสมัคร ไม่สามารถร่วมลงชื่อ Team Voucher นี้ได้
⦁    ไม่สามารถใช้ Team Voucher ร่วมกับ Voucher ค่าสมัคร หรือ Voucher อื่นๆ ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
⦁    นักศึกษาต้องชำระค่าโครงการฯ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ด้วยเงินสด หรือ ผ่าน Pay-in slip (Online Banking) เท่านั้น (ไม่สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต)
⦁    นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
⦁    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายละเอียดและเงื่อนไข Alumni Voucher
OEG Alumni คือ นักศึกษาศิษย์เก่า OEG ที่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการฯ ทุกโครงการ ทั้ง Work and Travel USA และ High School Exchange
สำหรับนักศึกษาที่เคยสมัครโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 และได้รับ Voucher ค่าสมัคร สามารถใช้ร่วมกับ Alumni Voucher เดือนกันยายน นี้ได้


⦁    OEG Alumni Voucher มีมูลค่า 2,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าโครงการฯ ร่วมกับส่วนลดโปรโมชันเดือน กันยายน 2564 เท่านั้น (รวมส่วนลด คนละ 20,000 บาท)
⦁    นักศึกษาลงชื่อ
คลิกที่นี่   ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2564
⦁    นักศึกษาจะต้องชำระค่าสมัคร หรือ กดรับสิทธิ Voucher ค่าสมัคร และ จองงาน ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2564 เท่านั้น
⦁    ส่วนลดนี้ใช้ได้กับนักศึกษาศิษย์เก่า OEG ตามที่ OEG ระบุ เท่านั้น ไม่สามารถโอน สิทธิ์ หรือ Voucher นี้ ให้บุคคลอื่นได้
⦁    OEG จะตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งส่วนลด และ บันทึกส่วนลด OEG Alumni Voucher หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือ เมื่อนักศึกษา ชำระค่าสมัคร และจองงาน ตามระยะเวลาที่โปรโมชันกำหนด
⦁    กรณีนักศึกษาไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน (หากมีคุณสมบัติจองงานครบตามที่กำหนด) นักศึกษายังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลด OEG Alumni Voucher ตามปกติ
⦁    นักศึกษาศิษย์เก่า OEG หรือ นักศึกษาที่เคยสมัครโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 และได้รับ Voucher ค่าสมัคร ไม่สามารถร่วมลงชื่อ Team Voucher ได้
⦁    นักศึกษาต้องชำระค่าโครงการฯ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ด้วยเงินสด หรือ ผ่าน Pay-in slip (Online Banking) เท่านั้น (ไม่สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต)
⦁    หลังจากที่นักศึกษาจองงานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองงาน หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าโครงการฯ และ Voucher จะสิ้นสุดลงทันที รวมถึงงานแบบ Pre - Placement และ ส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองงานล่าสุด
⦁    นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
⦁    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

        

 OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย

Instagram: OEG_WorkAndTravel 
Facebook: OEGWorkAndTravel
Website: www.oeg.co.th สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โทร 02-263-3666 หรือ 062 236 4496
อีเมล WorkExchange@oeg.co.thสำนักงานเชียงใหม่
โทร 053-328-117 หรือ 089-433-0979
อีเมล ChiangMai@oeg.co.th⠀
www.facebook.com/OEGCM

www.instagram.com/OEGChiangMai


#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง⠀