=

OEG Work and Travel USA 2022 (รุ่น23)

OEG Work and Travel USA 2022 (รุ่น23)
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชัน!

ค่าโครงการฯ เพียง 52,500 บาท

    

 

พิเศษ! โปรโมชันเปิดโครงการ OEG Work and Travel USA 2022 (รุ่น23) รับส่วนลดสูงสุด 23,000 บาท ไปเลย เมื่อสมัครภายใน 31 ก.ค. 2564 นี้

ค่าสมัคร

ค่าโครงการฯ

6,500 3,500

72,500 52,500

 • ส่วนลดค่าสมัคร 3,000 บาท
 • ส่วนลดค่าโครงการฯ 20,000 บาท
   

ค่าโครงการฯ นี้ รวมค่าธรรมเนียม SEVIS และ ประกันระยะเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงช่วงท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดโครงการฯ ในสหรัฐอเมริกา

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

 1. นักศึกษาชำระค่าสมัคร ภายใน วันที่ 1 – 31 ก.ค. 2564
 2. ส่วนลดค่าโครงการฯ 20,000 บาท นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2022 งวดที่ 2 เท่านั้น
 3. นักศึกษาจะต้องจองงานภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564
 4. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ ร่วมกับโปรโมชัน และ Voucher หรือ Coupon ส่วนลด ใดๆ ได้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ยกเว้น Voucher หรือ Coupon ที่ OEG กำหนดเท่านั้น
 5. กรณีที่นักศึกษาจองงานหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าจองงานและค่าโครงการฯ ด้วยบัตรเครดิต (ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้)
 7. นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. ค่าโครงการฯ นี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า $160 ซึ่งนักศึกษาชำระตามอัตราแลกเปลี่ยนจริงที่สถานทูตฯ กำหนด
 9. เงื่อนไขประกันเป็นไปตามที่องค์กรแลกเปลี่ยนฯ กำหนด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

        

 OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย

Instagram: OEG_WorkAndTravel 
Facebook: OEGWorkAndTravel
Website: www.oeg.co.th สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โทร 02-263-3666
อีเมล WorkExchange@oeg.co.thสำนักงานเชียงใหม่
โทร 053-328-117 หรือ 089-433-0979
อีเมล ChiangMai@oeg.co.th⠀
www.facebook.com/OEGCM

www.instagram.com/OEGChiangMai

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา 9.30 - 18.00 น.

#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง⠀