=

ทุนระดับปริญญาตรี-โท "สวิตเซอร์แลนด์ ปี 2565”

 

 

Swiss Education Group ประสบการณ์การสอน 40 ปี ด้านธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจการการบริการ, บริหารธุรกิจ และศิลปะการทำอาหาร ถ่ายทอดประสบการณ์ระดับสากลที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการ รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจด้านอื่นๆ หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานที่มีค่าตอบแทน และสร้างโอกาสในการทำงาน เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี อนุปริญญาโท และระดับปริญญาโท
 

          

 

 

César Ritz Colleges Switzerland
เป็นสถาบันชั้นนำหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างการเป็นผู้ประกอบการและหัวใจสำคัญด้านการบริการ ติด Ranked อันดับที่ 7 ของโลก เน้นผสมผสานทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Arts in Hospitality Business Management
 • Bachelor of International Business in Hotel & Tourism Management
 • Master of International Business in Entrepreneurship
 • Master of Arts in Hospitality and Tourism Entrepreneurship

(ทุนการศึกษา ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียน ในเทอม กรกฎาคม และตุลาคม)

 

 

Culinary Arts Academy Switzerland
เปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็นอาชีพที่เรารัก ติด Ranked อันดับที่ 8 ของโลก และ ติดอันดับ 1 ของ สวิตเซอร์แลนด์ ดึงความสามารถของคุณ เพื่อเรียนรู้และสร้างรากฐานที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพ ที่สถาบันทำอาหารที่ดีที่สุดในโลก เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Arts in Culinary Arts
 • Master of International Business in Culinary Business Management
 • Swiss Grand Diploma in Vegetarian Culinary Arts  
 • Swiss Grand Diploma in Culinary Arts
 • Swiss Grand Diploma in Pastry and Chocolate Arts

(ทุนการศึกษา ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียน ในเทอม กรกฎาคม และตุลาคม)

 

 

Swiss Hotel Management School
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ร่วมสมัย ติด Ranked อันดับที่ 4 ของโลก เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือทำจริง (learning by doing) ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายในแต่ละวิทยาเขตของสถาบัน เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Arts in International Hospitality Management or Hospitality and Events Management or Hospitality Design Management
 • Postgraduate Diploma in International Hotel Operations Management or Events Management
 • Master of International Business in Hotel, Resort & Wellness Managemen
 • Master of Arts with specialization in Hotel Management or Business Analytics and Decision or Making Luxury Brand Management or Event Management
 • Master of Science in International Hospitality Management or Hospitality Management and Digital Value Creation or Hospitality and Design Management
 • Online Executive Master of International Business

(ทุนการศึกษา ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียน ในเทอม กันยายน)


 

Hotel Institute Montreux
ผสมผสานการบริการแบบสวิสและบริหารธุรกิจแบบอเมริกัน บริหารธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ติด Ranked อันดับที่ 6 ของโลก หลักสูตรมีเอกลักษณ์ที่ให้ผู้เรียนสามารถเลือกสรรได้ เปิดโอกาสในการฝึกงานทั่วโลกเพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Arts in International Hospitality Management
 • Bachelor of Arts in International Hospitality and Events Managemen
 • Bachelor of Arts in International Hospitality Design Management 
 • Master in Tourism and Hospitality Management.

(ทุนการศึกษา ส่วนลด 30% ของค่าเล่าเรียน ในเทอม ตุลาคม)