=

ประกาศวันหยุด

โออีจีจะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


นอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อโออีจีได้ตามปกติในวันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์    เวลา 9:30 – 18:00 น.
เสาร์         เวลา 9:00 – 12:00 น.

กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
-    แผนก High School Exchange     : 084-094-5550
-    แผนก Work Exchange         : 081-618-8728
-    แผนกศึกษาต่อต่างประเทศ     : 084-868-6055
-    แผนก Inbound Programs     : 099-079-2559
-    สำนักงานเชียงใหม่         : 089-433-0979

 


Holiday Announcement

OEG will be closed on the following holidays:

 

  • Monday 3 June 2019   H.M.Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayExcept for these holidays, you can contact OEG during our office hours:
Monday – Friday:     9:30 AM – 6:00 PM
Saturday:         9:00 – 12:00 AM

In case of emergency, please contact:
-    668-4094-5550 for High School Exchange Program
-    668-1618-8728 for Work Exchange Programs
-    668-4868-6055 for Study Abroad Department
-    669-9079-2559 for Inbound Programs
-    668-9433-0979 for Chiang Mai Office