=

ประกาศผลสอบ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 26

หลังจากที่นักเรียนได้สอบเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี รุ่นที่ 26 ไปแล้วนั้น
โออีจีมีกำหนดการประกาศผลสอบ 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ทาง 
www.oeg.co.th โดยนักเรียนสามารถตรวจผลสอบได้ตามขั้นตอนดังนี้


นักเรียนที่สมัครออนไลน์

  • เข้าไปที่  https://hspapp.oeg.co.th
  • Log in ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  • ใส่ password ที่นักเรียนตั้งไว้
  • คลิกที่ Admission Test เพื่อดูผลสอบ


นักเรียนที่ส่งใบสมัครที่โออีจี / ผ่านอาจารย์ประสานงานของโรงเรียน / ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ / สมัครที่บูธต่างๆของโออีจี

  • เข้าไปที่ https://hspapp.oeg.co.th/
  • Log in ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  • ใส่ password “1234”
  • คลิกที่ Admission Test เพื่อดูผลสอบ

     

ขั้นตอนต่อไปหลังการประกาศผลสอบ 
1. นักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่าน ให้กรอกข้อมูลเบื้องต้น (Student Info) ที่ http://hspapp.oeg.co.th/login ให้ครบถ้วน
2. สำรองที่นั่ง เพื่อเข้าฟังบรรยายข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) โดยเลือกวันและสถานที่ ที่สะดวก โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย)

 

ภาค

วัน เวลา

สถานที่

กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 9.00 – 12.00 น.

อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใต้

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 13.00 – 15.00 น.

จังหวัดสงขลา สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 16.00 – 18.00 น.

โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 9.00 – 12.00 น.

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

3. Parent Information Meeting เป็นการบรรยายสำหรับผู้ปกครอง ที่จัดขึ้นเพื่อให้รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

4. โออีจีจะแจ้งรายละเอียดการบรรยายให้ทราบอีกครั้งทางอีเมล

5. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนก High School Exchange ที่ 02-2633666 กด 4 Line : oeghighschool ในเวลาทำการ