=

OEG Work & Travel USA 2019 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

OEG Work & Travel USA 2019 (รุ่น20) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
สมัครและจองงานก่อน 15 ส.ค. 61 รับส่วนลดสูงสุด 12,000 บาท 

      

นักศึกษาที่จองงานและชำระค่าดำเนินโครงการฯ ก่อน 15 สิงหาคมนี้ รับส่วนลด 10,000 บาท* สำหรับศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการรับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท** (ส่วนลดรวม 12,000 บาท)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • นักศึกษาจะได้รับส่วนลด 10,000 บาท เมื่อจองงานพร้อมชำระค่าดำเนินโครงการฯ 6,500 บาท ก่อนวันที่ 15 ส.ค. 2561 และชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ส่วนลดที่ได้นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work & Travel USA 2019 เท่านั้น
 • นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชั่นได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และไม่สามารถใช้โปรโมชั่นร่วมกันได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ในกรณีที่นักศึกษายกเลิกการจองงาน นักศึกษาจะต้องชำระค่าเปลี่ยนแปลงการจองงาน โดยส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 • สามารถชำระค่าดำเนินโครงการฯ ได้ที่บริษัทฯ หรือ บูธกิจกรรม ของทางบริษัทฯ (รับบัตรเครดิต เฉพาะชำระเงินที่บริษัทฯ เท่านั้น)
 • ไม่สามารถขอคืนค่าดำเนินโครงการฯ 6,500 บาท ที่ชำระมาแล้วได้ หรือโอนสิทธิ์์์ส่วนลดนี้ให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

OEG Family

 • นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการฯ จะได้รับ OEG Family Voucher  ส่วนลดพิเศษเพิ่ม 2,000 บาท (รวมมูลค่าส่วนลด (12,000 บาท) โดยจะต้องแจ้งสถานะศิษย์เก่าให้ทราบตอนสมัครหรือก่อนจองสัมภาษณ์งาน
 • นักศึกษา 1 คน สามารถรับและใช้ Voucher ได้เพียง 1 ใบ
 • OEG จะส่ง OEG Family Voucher ให้ทาง Email และเมื่อนักศึกษาจองงานได้แล้ว ให้ส่งหลักฐาน Voucher นี้มาที่ OEG ก่อนชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ
 • OEG Family Voucher นี้ไม่สามารถส่งต่อ หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้ได้ 
 • นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ เป็นเงินสดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   


 OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย
#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง⠀

Facebook: OEGWorkAndTravel
Website: www.oeg.co.th

 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โทร 02-263-3666 กด 1 แผนก Work & Travel
อีเมล WorkExchange@oeg.co.th
 http://bit.ly/OEGContactUsสำนักงานเชียงใหม่
โทร 053-328-117 หรือ 089-433-0979
อีเมล ChiangMai@oeg.co.th⠀
www.facebook.com/OEGCM