=

OEG Work & Travel USA 2019 เปิดรับสมัครรุ่นที่ 20 พร้อมมอบทุนการศึกษา 20 ทุน

OEG Work and Travel USA 2019
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 20 พร้อมมอบทุนการศึกษา 20 ทุน

 

OEG – Overseas Ed Group ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work and Travel USA ในประเทศไทย จัดกิจกรรมชิงทุนการศึกษา "OEG Work and Travel USA Scholarship" เป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสหาประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านโครงการ OEG Work and Travel USA 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 • โพสต์รูป หรือ VDO ที่ถ่ายคู่กับโลโก้ OEG บน Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง
 • เขียนคำบรรยาย หรือบอกเล่าเหตุผลว่าที่อยากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA รวมถึงกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Activities) ที่อยากไปทำที่อมริกา  และทำไมถึงเข้าร่วมโครงการฯ กับ OEG 
   

  
 

ระยะเวลาการประกวด

 • โพสต์วีดีโอ หรือรูปได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึง 28 กันยายน 2561 
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 10 ตุลาคม 2561 ทางหน้า Page Facebook: OEGWorkAndTravel  และ IG: OEG_WorkandTravel  
   

รายละเอียดการประกวดชิงทุนการศึกษา    

 • บอกเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA รวมถึงกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Activities) ที่อยากไปทำที่อมริกา  และทำไมถึงเข้าร่วมโครงการฯ กับ OEG
 • สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอได้ 2 รูปแบบ   คือ     
  1. วีดีโอ ความยาว 30 – 60 วินาที
  2. โพสต์รูปที่ถ่ายกับป้ายที่มีโลโก้ OEG
 • โพสต์วีดีโอ หรือรูปถ่ายลง Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง พร้อมตั้งค่าเป็น Public พร้อมใส่ #TeamOEG #OEGAmbassador2019 #WorkAndTravel และ Like & Tag  OEGWorkAndTravel หรือ OEG_WorkandTravel  ที่โพสต์
 • ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท หรือ 15,000 บาท และได้รับคัดเลือกเป็น OEG Ambassador 2019  ตัวแทนนักศึกษา OEG Work and Travel USA รุ่นที่ 20 ในการเผยแพร่ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ ให้นักศึกษาคนอื่นๆ ได้รู้จัก
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องจองสัมภาษณ์งานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • ดูเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครชิงทุนการศึกษา ที่นี่

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work and Travel USA ในประเทศไทย
#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง⠀

 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โทร 02-263-3666 กด 1 แผนก Work and Travel
อีเมล WorkExchange@oeg.co.th
http://bit.ly/OEGContactUs


สำนักงานเชียงใหม่
โทร 053-328-117 หรือ 089-433-0979
อีเมล ChiangMai@oeg.co.th⠀
www.facebook.com/OEGCM