=

OEG Work & Travel USA 2019 (รุ่น20) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ที่มีช่วงปิดเทอม มี.ค. - ก.ค. สามารถไป Work & Travel USA 2019 ได้แล้ว
พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15,000 บาท


      

  • SPECIAL !! รับส่วนลด 15,000 บาท สำหรับนักศึกษา 20 คนแรก ที่ชำระค่าดำเนินโครงการฯ 6,500 บาท ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าโควตาจะเต็ม (ไม่จำเป็นต้องจองงานก่อน สามารถชำระค่าดำเนินโครงการฯ เพื่อรับส่วนลด)
  • ก่อนที่นักศึกษาจะชำระค่าดำเนินโครงการฯ จะต้องผ่านการประเมินระดับภาษาอังกฤษ และมีคุณสมบัติการสมัครตามเกณฑ์ที่ OEG กำหนด
  • นักศึกษาสามารถชำระค่าดำเนินโครงการฯ จำนวน 6,500 บาท ได้ที่ OEG หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
  • กรณีที่นักศึกษาชำระค่าดำเนินโครงการฯ มาแล้ว แต่ไม่สามารถจองงานได้ หรือสถานทูตฯ เปลี่ยนนโยบายการเข้าร่วมโครงการฯ OEG ยินดีคืนค่าดำเนินโครงการฯ ตามจำนวนที่ชำระมา ยกเว้น นักศึกษาที่เคยจองงานได้แต่เปลี่ยนหรือยกเลิกการจองงาน หรือ ไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าดำเนินโครงการฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • นักศึกษาไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ (ทั้งงวด 1 และ 2) และค่าดำเนินการวีซ่า ด้วยบัตรเครดิตได้
  • ส่วนลด 15,000 บาท จะลดจากมูลค่าเต็มของค่าธรรมเนียมโครงการฯ งวดที่ 2 ที่ต้องชำระหลังผ่านสัมภาษณ์งาน
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ OEG Work & Travel USA 2019  แบบ Spring Date คือ มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 5 มี.ค. - 5 ก.ค. 2562 เท่านั้น
  • กรณีที่นักศึกษายกเลิกการจองงาน  โปรโมชั่นส่วนลดที่ได้จะถูกยกเลิกด้วย โดยโปรโมชั่นจะยึดจากวันที่นักศึกษาจองงานเข้ามาใหม่
  • นักศึกษาใช้โปรโมชั่นได้เพียงโปรโมชั่นเดียวเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Voucher หรือ ส่วนลดอื่นๆ ได้
  • OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย

Facebook: OEGWorkAndTravel
Website: www.oeg.co.th

 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โทร 02-263-3666 กด 1 แผนก Work & Travel
อีเมล WorkExchange@oeg.co.th
 http://bit.ly/OEGContactUsสำนักงานเชียงใหม่
โทร 053-328-117 หรือ 089-433-0979
อีเมล ChiangMai@oeg.co.th⠀
www.facebook.com/OEGCM


#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง⠀