=

OEG Work and Travel USA 2020 (รุ่น 21)

OEG Work and Travel USA 2020 (รุ่น 21) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


      

ส่วนลด 10,000 บาท*

เมื่อจองงานและชำระค่าจองงาน ก่อน 31 สิงหาคม 2562

 

ส่วนลด 12,000 บาท*

สำหรับศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการ และส่งต่อส่วนลดให้เพื่อนได้ด้วย

เมื่อจองงานและชำระค่าจองงาน ก่อน 31 สิงหาคม 2562
 Promotion (ส่วนลด 10,000 บาท)

 • นักศึกษาจะได้รับส่วนลด 10,000 บาท เมื่อจองงานพร้อมชำระค่าจองงาน 6,500 บาท วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2562 และชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ส่วนลดที่ได้นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 เท่านั้น
 • นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และไม่สามารถใช้โปรโมชันร่วมกันได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ในกรณีที่นักศึกษายกเลิกการจองงาน นักศึกษาจะต้องชำระค่าเปลี่ยนการจองงาน โดยส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 • สามารถชำระค่าจองงาน ได้ที่บริษัทฯ (รับบัตรเครดิต เฉพาะชำระเงินที่บริษัทฯ เท่านั้น)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
OEG Family & Friends (ส่วนลด 12,000 บาท)

 • นักศึกษาศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการฯ จะได้รับส่วนลด และสิทธิพิเศษต่อไปนี้ เมื่อจองงานวันที่ 1 - 31 ส.ค. 2562

สิทธิพิเศษ 1: ส่วนลด 12,000 บาท

สิทธิพิเศษ 2: ส่วนลด 12,000 บาท สำหรับเพื่อนอีก 2 คน

 

 • นักศึกษาและเพื่อนไม่จำเป็นต้องจองงานเดียวกัน แต่จะต้องจองงานและชำระค่าจองงาน 1 – 31 ส.ค. 2562
 • ลงชื่อตัวเองและเพื่อนเพื่อรับสิทธิส่วนลด OEG Family & Friends ได้ที่นี่
 • นักศึกษาลงชื่อหลังจากจองงาน หรือก่อนชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ งวด 1
 • นักศึกษาศิษย์เก่าไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020
 • นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และไม่สามารถใช้โปรโมชันร่วมกันได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
 • ส่วนลดที่ได้นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักศึกษา หรือ เพื่อนยกเลิกการจองงาน นักศึกษาจะต้องชำระค่าเปลี่ยนการจองงาน โดยส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 • สามารถชำระค่าจองงาน ได้ที่บริษัทฯ (รับบัตรเครดิต เฉพาะชำระเงินที่บริษัทฯ เท่านั้น)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย
#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง

 IG: OEG_WorkAndTravel
 www.oeg.co.th
-----------------------------
สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

02-263-3666 กด 1 แผนก Work & Travel
WorkExchange@oeg.co.th
http://bit.ly/OEGContactUs
-----------------------------
สำนักงานเชียงใหม่
053-328-117 หรือ 089-433-0979
ChiangMai@oeg.co.th⠀