=

OEG 30TH ANNIVERSARY SCHOLARSHIP APPLICATION

OEG 30TH ANNIVERSARY SCHOLARSHIP APPLICATION


OEG – Overseas Ed Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และเป็นผู้บุกเบิกโครงการ Work and Travel USA ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543


OEG ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 เข้าร่วมกิจกรรม “OEG Work and Travel USA 2020 Ambassadors” ส่งผลงานประกวดในหัวข้อ “Why should it be OEG Work and Travel USA?” เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆ 


วัตถุประสงค์
• แชร์ประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 ให้เพื่อนๆ ให้สังคมได้รับรู้ ผ่านหน้า Facebook, Instagram, YouTube หรือ Website
• เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจเป็น Blogger ได้สร้างบทความที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาคนอื่นๆ


รางวัลการประกวด
• นักศึกษาที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท (จำนวน 10 ทุน)
• รับคัดเลือกเป็น OEG Ambassador 2020
• การจองงานรอบพิเศษ พร้อมเพื่อน 1 คน (กรณีที่ยังไม่ได้จองงาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ OEG กำหนด)


คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
• ผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ OEG Work and Travel USA 
• มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ OEG กำหนด
• นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Placement เท่านั้น
• ไม่จำเป็นต้องเป็น Blogger หรือ YouTuber แต่มีความสนใจที่จะแชร์ประสบการณ์ OEG Work and Travel USA ให้เพื่อนๆ ให้สังคมได้รับรู้ผ่าน Social Media หรือ Platform อื่นๆ 


กติกาการประกวด
• บอกเหตุผลว่าทำไมนักศึกษาเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กับ OEG และสถานที่ทำงานของ OEG ที่อยากเข้าร่วมโครงการฯ
• สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอได้ 2 รูปแบบ คือ 
    1. คลิปวีดีโอ ความยาว 30 – 60 วินาที 
    2. โพสต์รูปภาพ และเขียนข้อความ หรือ บทความ อย่างน้อย 300 คำ
• เนื้อหาที่เขียน จะต้องเป็นเนื้อหาที่เขียนโดยนักศึกษา ห้ามคัดลอกข้อความจากผู้อื่น
• รูปภาพ และ คลิปวีดีโอ ที่เข้าประกวด จะต้องมีโลโก้ OEG และสามารถใช้รูปภาพจากสื่อต่างๆ ของ OEG ได้
• โพสต์คลิปวีดีโอ หรือรูปถ่ายลง Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง พร้อมตั้งค่าเป็น Public พร้อมใส่ #TeamOEG  #OEGAmbassador2020  #WorkAndTravel และ Like and Tag
 OEGWorkAndTravel  หรือ  OEG_WorkandTravel
ที่โพสต์


กำหนดระยะเวลาการ
• ส่งใบสมัคร และ ผลงาน วันที่ 1 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2562
• ประกาศผล วันที่ 25 ตุลาคม 2562

Download ใบสมัคร เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม