=

OEG Work and Travel USA 2020 (รุ่น 21)

OEG Work and Travel USA 2020 (รุ่น 21) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


      


Last Job Fair Promotion
ส่วนลด 5,000 บาท

เมื่อจองงานวันที่ 7 – 15 มกราคม 2563*

 

OEG Family

ส่วนลดพิเศษ 8,000 บาท เฉพาะศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการ เมื่อจองงานและชำระค่าจองงาน วันที่ 7 – 31 มกราคม 2563


 


 

เงื่อนไข

 • เฉพาะนักศึกษาที่จองงานองค์กร GeoVisions ที่เข้าสัมภาษณ์งานวันที่ 18 มกราคม 2563 (GeoVisions Job Fair) และชำระค่าจองงานและค่าธรรมเนียมโครงการฯ ภายในวันที่ 7 – 15 มกราคม 2563 เท่านั้น
 • กรณีที่นักศึกษายกเลิกการจองงาน หรือไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน ส่วนลดโปรโมชันที่ได้จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 • OEG ตรวจสอบข้อมูลการจองงาน การชำระเงิน และบันทึกส่วนลด หลังจากวันที่ 15 ม.ค. 2563
 • ส่วนลดที่ได้นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 งวดที่ 2 เท่านั้น
 • นักศึกษาไม่สามารถใช้โปรโมชันร่วมกับโปรโมชันอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


 

 OEG Family

 • ศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการฯ รับส่วนลด 8,000 บาท เมื่อจองงานระหว่าง วันที่ 7 – 31 มกราคม 2563 และชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดOEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย
#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง

 IG: OEG_WorkAndTravel
 www.oeg.co.th
-----------------------------
สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

02-263-3666 กด 1 แผนก Work & Travel
WorkExchange@oeg.co.th
http://bit.ly/OEGContactUs
-----------------------------
สำนักงานเชียงใหม่
053-328-117 หรือ 089-433-0979
ChiangMai@oeg.co.th⠀