=

ลุ้นเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าชิงทุนการศึกษา

ลุ้นเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าชิงทุนการศึกษา CIEE GLOBAL EXCHAGE SCHOLARSHIP จากองค์กรแลกเปลี่ยน CIEE มูลค่ากว่า $5,000

 

CIEE ผู้นำโครงการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรม CIEE GLOBAL EXCHANGE SCHOLARSHIP มูลค่ากว่า $5,000 โดยคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา 2 คน จากแต่ละประเทศ เพื่อเข้าไปชิงทุนการศึกษานี้ ดังนั้น OEG จัดกิจกรรมคิดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าชิงทุนการศึกษาจาก CIEE โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

This scholarship allows students, who would not otherwise be able to participate, the opportunity to be a part of the CIEE Work & Travel USA program.  

 

CIEE GLOBAL EXCHANGE SCHOLARSHIPS INCLUDE:

 • CIEE Work & Travel USA program fee
 • SEVIS and U.S. visa application fee
 • Round trip transportation costs to the employment site (international and domestic flights)
 • $500 settling in allowance to cover travel incidentals

The CIEE Global Exchange Scholarship program is seeking candidates who represent the qualities and/or populations in your home country as described below.

Financial need – candidate should have a socioeconomic status where a scholarship enables participation (for example, low-income families)

Underserved population – candidate should represent an underserved population in your country (for example racial, ethnic, gender or religious minorities, disabled students, etc.)

Global perspective – candidates should be eager to enhance their social abilities and leadership qualities while also willing to reach across cultures to build their skills as global citizens


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กับ CIEE ช่วง Summer เท่านั้น (นักศึกษาจะต้องผ่านสัมภาษณ์และส่งเอกสารยื่นขอ DS-2019 ก่อน 27 ธ.ค. 2562)

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก (ระดับภาษา 8 - 10)

3. มีความรับผิดชอบ ปรับตัว และ ยืดหยุ่นได้ดีกับตำแหน่งหรือสถานที่ทำงาน

4. มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯ และการทำงาน และไม่มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการสะสมรายได้

5. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ

 

ขั้นตอนการสมัครชิงทุน

1. กรอกข้อมูลและส่งผลงานที่ http://bit.ly/CIEEGlobalExchange ภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2563

2. นักศึกษากด add OEG เป็นเพื่อนทาง Facebook (https://www.facebook.com/oegwat) และ Follow IG: OEG_WorkandTravel พร้อมอนุญาตให้ OEG ติดตาม IG

3. OEG จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเกณท์การคัดเลือกรอบแรกวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ผ่านทาง Email

4. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เข้าสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับ OEG วันวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 (เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดหมาย)

5. OEG คัดเลือกนักศึกษา 2 คน (แจ้งผลทาง Email) ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ OEG และ CIEE กำหนด เพื่อส่งชื่อเข้าชิงทุน CIEE Global Exchange

6. CIEE ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้น CIEE จะดำเนินการ เรื่องตั๋วเครื่องบินและวีซ่าให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • นักศึกษาจะต้องส่งผลงานโดยตอบโจทย์ 2 ข้อต่อไปนี้

Topic 1: The student’s personal statement must be a 300-500-word essay, or a 1-2-minute video link on the following topic.

The goal of CIEE Work & Travel USA is to increase mutual understanding between Americans and citizens of other countries. Are you a global citizen? Tell us what you hope to gain from living and working in the United States through this exchange program.

Topic 2: The student’s personal statement must be a 300-word essay.

 

Why you should be considered for the scholarship?

 • นักศึกษาที่ได้รับทุน CIEE Global Exchange จะต้องส่ง Re-entry Essay หรือ VDO ให้ CIEE หลังสิ้นสุดโครงการฯ ไม่เกิน 3 เดือน
 • การตัดสินผู้ที่ได้รับการศึกษาขึ้นอยู่กับ CIEE แต่เพียงผู้เดียว OEG เพียงเสนอชื่อนักศึกษาเท่านั้น
 • นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนชิงทุน CIEE Global Exchange จะต้องดำเนินขั้นตอนโครงการฯ ตามปกติ เช่น ชำระค่าจองงาน ค่าธรรมเนียมโครงการฯ แต่ห้ามออกตั๋วเครื่องบินจนกว่าทาง CIEE จะยืนยันผลการคัดเลือก มิเช่นนั้นนักศึกษาอาจต้องรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินเอง
 • นักศึกษาที่ได้รับทุน CIEE Global Exchange จะต้องดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินผ่าน OEG เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
 • เมื่อนักศึกษาได้รับทุนฯ จะได้รับตำแหน่ง OEG Work and Travel USA 2020 Ambassador โดยจะต้องโพสต์รูป วีดีโอ บทความตามหัวข้อและรายละเอียดที่ OEG กำหนด ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ บนหน้า Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โพสต์ และส่งผลงานตามที่ OEG กำหนดระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ และเผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสื่อสังคม Online ตามที่ OEG กำหนด
 • ผลการตัดสินของ OEG และ CIEE ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า