=

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 28

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 28
สมัครปีนี้ เดินทางสิงหาคม 2564 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาเปิดรับสมัครแล้ว โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2564
นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 28
สมัครปีนี้ เดินทางสิงหาคม 2564
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา

 

ประเทศที่สามารถไปแลกเปลี่ยนได้

 • ประเทศเยอรมนี
 • ประเทศฝรั่งเศส
 • ประเทศเบลเยี่ยม
 • ประเทศเดนมาร์ก
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา
   

และประเทศใหม่!!!

 • ประเทศแคนาดา
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ แคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา (F-1) เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2546 - 31 กรกฎาคม 2550  และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1) เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม และเดนมาร์ก เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2546 – 31 กรกฎาคม 2549 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศแลกเปลี่ยน เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • ผู้สมัครโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องไม่มีไม่มีสัญชาติอเมริกัน และยังไม่เคยได้รับวีซ่า J-1 หรือ F-1 มาก่อน
   


การสมัคร/สอบโครงการแลกเปลี่ยน

 1. สมัครผ่านช่องทาง online ได้ที่   www.oeg.co.th/high-school-exchange
 2. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ผ่านทาง Mobile Application
 3. จองวันและเวลาที่ต้องการสอบสอบและประกาศผล ภายใน 1 สัปดาห์ ที่ hspapp.oeg.co.th/
 4. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การฟังและการอ่าน

 กรุงเทพ
Tel: 02 263 3666 กด 4
Line ID: oeghighschool

เชียงใหม่
Tel: 053 328 117
Line ID: oegcm
#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram