=

       

 

 


 

Whatcom Community College ;
เมือง Bellingham รัฐ Washington

  สภาพแวดล้อม  

 • ตั้งอยู่เหนือสุดของรัฐ Washington สามารถเดินทางไป  Seattle หรือ Vancouver ของประเทศแคนาดาได้สะดวก
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 เมืองเล็กที่น่าอยู่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • ภายในเมืองมีร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ shopping  Outlet Mall สิ่งอำนวยความสะดวก และมีระบบคมนาคมที่ดี ง่ายในการเดินทาง
 • สถานที่ใกล้เคียง: ภูเขา Mt. Baker, อ่าว Bellingham Bay, หมู่เกาะ San Juan Islands
 • เป็นที่ตั้งของ Western Washington University มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
 • ค่าเทอมและค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก

หลักสูตรการเรียนบริการพิเศษและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 • มีศูนย์ให้คำปรึกษาต่างๆสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด
 • เช่น การวางแผนการเรียนหรือโอนย้ายหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย,
 • ระเบียบการเข้าเมือง และการหาหาที่พักบริเวณภายนอก
 • มีโครงการผู้นำนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา, สมาคมการกรีฑา, กิจกรรมส่งเสริมทักษะนอกห้องเรียน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การจัดคอนเสิร์ต
 • โปรแกรมทัศนศึกษานอกสถานที่เมือง เช่น Seattle, Vancouver Victoria และอื่นๆ

การสอบเข้าและการยื่นผลระดับภาษาอังกฤษ

 • ไม่มีการสอบเข้า แต่ต้องผ่านการวัดระดับภาษาและความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • นักเรียนที่ยื่นผลสอบ TOEFL 61 / IELTS 5.5 /ELS level 109 ได้รับการยกเว้นให้ลงเรียนวิชาพื้นฐานเพียง 1 วิชา จากทั้งหมด
 • กรณีนักเรียนมีผลการสอบวัดระดับภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ จะถูกกำหนดให้ลงเรียน ESLA Program ควบคู่ไปกับการเรียนของสาขาวิชาที่เลือก

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสูงสุด 1,500 เหรียญสหรัฐ สำหรับนักเรียนใหม่และนักเรียนปัจจุบันทุกปี

  ชิงทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอด 4 ปี สำหรับนักเรียนใหม่

    *เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ปีการศึกษาโดยประมาณ

  20,458 ดอลลาร์สหรัฐ
  *ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชำระ