=

VISA

 

โออีจี บริการให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์  ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับทุกขั้นตอน

 

การบริการของเรา


 

 

USA

  • ขั้นตอน    กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ > จองวันสัมภาษณ์ > สัมภาษณ์วีซ่าและทราบผล > รอรับวีซ่าทางไปรษณีย์ 3-4 วันทำการ
  • ระยะเวลาพิจารณา   รวมทุกขั้นตอนประมาณ 5-7 วันทำการ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า  160  USD (ตามกำหนดของสถานทูตและชำระเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน)
  • ค่าดำเนินการ  4,000 บาท
  • การยื่นวีซ่า     ผู้ยื่นวีซ่าทุกท่านต้องมาแสดงตนเพื่อเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตฯ อเมริกา แผนกวีซ่า (กรุงเทพฯ หรือ เชียงใหม่)