=
High School Exchange

High School Exchange

ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG


 

 • เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษานานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม 1 ปีการศึกษา และพักอาศัยอยู่กับครอบครัว (Host family) หรือหอพัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบของโครงการแลกเปลี่ยนฯ และหน่วยงานของรัฐกำกับดูแล
   
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต จากเจ้าของภาษาในประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ และมีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก
   
 • นอกจากภาษาและวัฒนธรรม ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะช่วยในการเปิดโลกทัศน์ มุมมองความคิด และเกิดทักษะสำคัญใหม่ๆ ที่พร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต
   
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ยังเป็นโอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศระยะยาว โดยเริ่มจากระดับมัธยมศึกษา และต่อยอดการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า รวมไปถึงโอกาสของการทำงานในต่างประเทศ

 

 

 

ประเทศที่รับนักเรียนแลกเปลี่ยน


นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการตามประเทศต่างๆ ดังนี้

 • สหรัฐอเมริกา 
 • แคนาดา
 • เยอรมนี
 • ฝรั่งเศส
 • อิตาลี 
 • เบลเยียม
 • เนเธอร์แลนด์
 • สแกนดิเนเวีย (ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่สามารถระบุประเทศที่เลือกได้ ยกเว้น ประเทศเดนมาร์ก)
  - เดนมาร์ก

  - นอร์เวย์
  สวีเดน
 • ญี่ปุ่น 

ทำไมจึงควรเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG


 • ช่วยพัฒนาภาษาอย่างก้าวกระโดด สามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วและมั่นใจ
 • ได้ประสบการณ์ใหม่และแตกต่างที่หาไม่ได้ในไทย ปรับมุมมองให้พร้อมในการเป็นพลเมืองโลก
 • สร้างแรงบันดาลใจ ช่วยค้นหาเป้าหมายในการเรียนได้ชัดเจน
 • เพิ่มโอกาสที่หลากหลายทางการเรียนและการทำงานในอนาคต
 • เสริมสร้างความรับผิดชอบ ความเป็นผู้ใหญ่ ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน ให้ปรับตัวอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคต

 


 

ทำไมต้อง OEG


 • มีประสบการณ์ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมากว่า 30 ปี ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน
 • ให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการฯ
  - ออกแบบ และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ ให้นักเรียน
  - มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำตัว (Account) โดยสามารถดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการฯ
  - มีเจ้าหน้าที่ไปส่งที่สนามบิน และเดินทางร่วมกับคณะนักเรียนไปถึงสถานที่ปฐมนิเทศในต่างประเทศ (กรณีเดินทางเป็นกลุ่ม หรือกรณีมีปฐมนิเทศในต่างประเทศ)
  - มีบริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาวัยรุ่น ขณะเข้าร่วมโครงการฯ
 • นักเรียนเลือกประเทศได้ตามความสนใจ
 • บริการให้คำแนะนำการวางแผนการเลือกเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย (สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน + GED Intensive)
 • บริการรับชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ ผ่านบัตรเครดิต
 • บริการแบ่งชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ ระยะยาวได้สูงสุด 10 งวด (กรณีชำระงวดแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

 

Our Journey
 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive


 

GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US High School Equivalency Diploma) แบ่งออกเป็น 4 วิชา คือ

1. Reasoning Through Language Arts (RLA)
2. Mathematical Reasoning
3. Social Studies
4. Science


การสอบเป็นแบบ Online โดย GED Testing Service และเมื่อสอบผ่านครบ 4 วิชา จะได้รับ E-Diploma และ E-Transcript (หรือเป็นเอกสารโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 
ตามประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ผลของ GED เทียบเท่าการเรียนจบ ม.6 ในประเทศไทย ที่นำไปสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หลักสูตรนานาชาติ หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้
 
อ่านข้อมูล GED เพิ่มเติมได้ที่ www.aims.co.th

 

ในปัจจุบันนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ใน grade 12 (ม.6) ตั้งเป้าหมายและวางแผนการเรียนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อในต่างประเทศ หรือเลือกกลับมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไทย แบบหลักสูตรนานาชาติ แต่ด้วยลักษณะของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ไม่ได้การันตีว่าเมื่อจบ grade 12 จะได้รับ High School Diploma (ยกเว้นบางโครงการฯ) 
 

OEG ได้ร่วมมือกับสถาบัน Aims ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการศึกษา จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive เพื่อเป็นตัวช่วยให้เป้าหมายทางการเรียนเป็นไปตามแผนที่นักเรียนและผู้ปกครองวางไว้
 

ซึ่งสำหรับนักเรียนที่ไปเรียน Grade 10/11 (ม.4 / 5) โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive อาจช่วยในการย่นระยะเวลาการเรียนในโรงเรียนไทย (ไม่ต้องซ้ำชั้น) หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ได้ แต่พบว่านักเรียนอาจมีความรู้ไม่ครบถ้วนเท่าการได้เข้าชั้นเรียนครบ 3 ปี ในช่วงชั้นม.ปลาย ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักเรียนและผู้ปกครอง
 
GED Intensive Course โดยสถาบัน Aims มีกลุ่มการเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการดูแลทั่วถึง เวลาเรียนรวม 100 ชั่วโมง (5 วิชา) นอกจากนั้นยังได้รับการให้คำปรึกษารายบุคคล (Personal counselling) เพื่อช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมาย และเลือกคณะหรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเอง

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 
 

" ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี OEG ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และครูอาจารย์ ในการดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 28 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกับ OEG มาแล้วเป็นจำนวนกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ "

 

        

 

คลิปวีดีโอ “นักเรียนแลกเปลี่ยน” จากรุ่นพี่ ที่หลายคนยังไม่รู้!!

Testimonials

อภิรดี อนงค์ชัย (จ๋า) -นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็ม OEG High School Exchange USA รุ่น 20 นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็ม OEG High School Exchange USA รุ่น 20
“10 เดือนกับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนในสังคมอเมริกันทำให้จ๋ามีทัศนคติที่กว้างขึ้นมากๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ต้องขอบคุณ OEG ที่ให้โอกาสจ๋าได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งยังคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จนการใช้ชีวิตในต่างแดนไม่น่ากลัวอีกต่อไป วันนี้จ๋ามองโลกกว้างขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน” 
Read more
เทียนวิทู การถนัด (แทน) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange Germany รุ่น 20 ปัจจุบัน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักเรียนแลกเปลี่ยน" คำสั้น ๆ คำนึงที่ไม่สามารถบอกความหมายของมันให้หมดได้ คำสั้น ๆ ที่เป็นเหมือนความฝันของนักเรียนธรรมดา ๆ คนนึง ที่อยากจะลองไปใช้ชีวิตในต่างแดน อยากจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ของตัวเอง ที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง จะจบลงยังไง ในวันที่ผมได้สัมผัสกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรก ผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่า "ในระยะเวลา 1 ปี ผมจะทำให้หนังสือเล่มนี้ของผม ออกมาดีที่สุด" ทุก ๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน สอนให้ผมโตขึ้น ทำให้ผมได้รู้จักโลกอีกใบหนึ่ง "หนังสือ" เล่มนี้ ถูกเติมเต็มด้วยประสบการณ์และสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน 1 ปี คุณล่ะ พร้อมที่จะเปิดหนังสือเล่มนี้ของคุณแล้วหรือยัง ? Anders ist nicht gut oder schlecht. Anders ist nur anders. 02.06.2014
Read more
วรัมพร เล้าประเสริฐ (พราว) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 20 นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange France รุ่น 20
ด้วยความต่างของวัฒนธรรม ทำให้ช่วงแรกไม่ง่าย แต่สิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับเรา เมื่อเรามีอุปสรรค เราก็ต้องฝึกช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำเลยแต่ก็ต้องทำให้มันดีขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจ เราได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนที่อธิบายวัฒนธรรมให้เราเข้าใจ มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ และตอนนี้เราก็ผ่านมันมาได้ เมื่อเรามองย้อนกลับไปคิดทีไร เราก็ภูมิใจกับมันทุกที คือถ้าอยู่ไทยคงหาแบบนี้ไม่ได้ มันเป็นบทเรียนที่คุ้มค่า ถึงแม้อาจไม่ได้เป็นปีที่ดีที่สุด แต่มันเป็นปีที่มีคุณค่าและน่าจดจำที่สุดของเรา
Read more
สิรภัทร เบญจชย (ภูมิ) – นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็ม OEG High School Exchange USA รุ่น 20 ปัจจุบัน: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือการเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของผมมี 2 อย่าง: ไปเรียน & ไปใช้ชีวิต ปรับตัวในวัฒนธรรมใหม่ๆ เจอเพื่อนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นระหว่างคนจากต่างเชื้อชาติ สร้างเสริมวุฒิภาวะ ฝึกฝนการตัดสินใจ เปิดโลกทัศน์ พัฒนากระบวนการคิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าจากภายนอก ค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงจากภายใน อเมริกาเป็นประเทศแห่งเสรีภาพ ดั่งหม้อแกงจับฉ่ายของวัฒนธรรม ผมพบเจอกับคนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งเพื่อน คุณครูที่โรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัคร ผู้คนที่โบสถ์ ผมเรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งจากชีวิตประจำวัน วิชาเรียนในโรงเรียน และวัฒนธรรม เติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า สนุก และท้าทาย
Read more