=
High School Abroad

High School Abroad


 

OEG High School Abroad


โอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ ด้วยข้อจำกัดที่น้อยกว่า มีตัวเลือกและค่าใช้จ่ายที่เทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย พร้อมทั้งการันตี Host Family และ High School Diploma เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยม (Grade 10 ถึง 12) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศต่อไป

 

  • ประเภทโรงเรียนที่เลือก
โรงเรียนประจำ (Boarding School)
โรงเรียนเอกชน (Private School)
โรงเรียนรัฐบาล (Public School)

 

  • โรงเรียนที่ส่งเสริมเฉพาะสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี หรือ กีฬา เป็นต้น (ประเทศแคนาดา เลือกได้ระหว่างโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนประจำ)

 

  • เลือกรัฐ เมือง และโรงเรียนได้* (ตามจากรายชื่อโรงเรียนที่องค์กรประสานงานด้วย)

 

  • พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน หรือแคนาดา ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรในต่างประเทศ 

 

  • นักเรียนจะได้พัฒนาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันและแคนาดาอย่างใกล้ชิด และยังได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

Testimonials

รุ่งพัชร เนตรนภัส (เพชร) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange USA รุ่น 18 ปัจจุบัน: Industrial and Systems Engineering, University of Washington
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นหนึ่งปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำผมออกไปสู่โลกอีกใบ เปิดโอกาสให้ผมมีอิสระในการคิด ลงมือปฏิบัติ และค้นหาตัวเอง การเรียนในอเมริกาให้มากกว่าประสบการณ์ชีวิต นอกจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน เรายังถูกฝึกให้มีการพัฒนาความคิด ปฏิภาณไหวพริบในชีวิตประจําวัน และความรับผิดชอบในฐานะนักเรียนและเด็กวัยรุ่นที่กําลังก้าวเข้าสู่อีกวัยหนึ่งของชีวิตอีกด้วย
Read more
ชยุ มหาผล (จุล) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School F-1 รุ่น 18 ปัจจุบัน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนดีมั้ย ผมขอแนะนำว่า เอาเลยครับ ลองไปดู ไปค้นพบตัวเอง ไปเจออะไรใหม่ๆ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจจะลำบากบ้างในช่วงแรกๆ แต่พอผ่านช่วงนั้นได้ ก็มีแต่ มันส์ กับ มันส์แล้วครับ ป.ล. มันได้ภาษาจริงๆ นะ
Read more