=

ปิดเทอมใหญ่ ไป OEG Summer 2024 : New Zealand

รับสมัครน้องๆ อายุ 12-17 ปี
เดินทาง 17 มีนาคม - 13 เมษายน 2567

ค่าโครงการ 212,000 บาท
ลงทะเบียนภายใน พฤศจิกายน 2566 รับส่วนลด 3,000 บาท !
5 คนแรกที่ลงทะเบียน รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว