=

ปิดเทอมใหญ่ไป OEG Summer 2024 : UK
Worthing, West Sussex
 

รับสมัครน้องๆ อายุ 12 - 17 ปี
เดินทาง 7 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567

ค่าโครงการ 235,000 บาท
ลงทะเบียนภายใน พฤศจิกายน 2566 รับส่วนลด 5,000 บาท !
5 คนแรกที่ลงทะเบียน รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว