=

ปิดเทอมใหญ่ไป OEG Summer 2024 : Singapore

รับสมัครน้องๆ อายุ 13 - 18 ปี

เดินทาง 8 - 21 เมษายน 2567

ค่าโครงการ 128,500 บาท

ลงทะเบียน 5 คนแรกภายในเดือนมกราคม 2567  รับส่วนลด 3,000 บาท !