=

UK SUMMER COURSE 2020ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองและนักเรียน
2. แนบสำเนา Passport
3. ส่งเอกสารการสมัครกลับมาที่อีเมล wassana@oeg.co.th  

สอบถามข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ คุณนก 089-836-4471 หรือ คุณสอง 02-263-3666 ต่อ 107