Cedar Point Amusement Park (Summer)

1 ใน 5 สวนสนุกที่ดีที่สุดในโลก พร้อมโรงแรม รีสอร์ทหรู

บ้านพักใกล้ ราคาประหยัด เหมาะกับกลุ่มเพื่อนที่อยากไปเวิร์คด้วยกัน”

 

ค่าแรง $13.50/hour
ค่าบ้าน $94/week
วันเริ่มงาน 7 May – 20 Jun 2024
วันสิ้นสุดงาน 1 Aug - 7 Sep 2024

ดาวน์โหลด Employer Profile