Cedar Point Amusement Park - Cedar Fair Park (Summer)

“ 1 ใน 5 สวนสนุกที่ดีที่สุดในโลก

พร้อมโรงแรม รีสอร์ทหรู

บ้านพักใกล้ ราคาประหยัด

เหมาะกับกลุ่มเพื่อนที่อยากไปเวิร์คด้วยกัน ”

ดาวน์โหลด Employer Profile