(Spring) Ben Franklin

ร้านขายของฝากชื่อดัง ใกล้ชายหาดสวย ที่พักราคาถูก นายจ้างดูแลดี”

 

ค่าแรง $13.50/hour
ค่าบ้าน $75/week
วันเริ่มงาน 7 Mar - 30 April 2024
วันสิ้นสุดงาน 30 Jun – 7 Jul 2024

ดาวน์โหลด Employer Profile