Dorney Park

สวนสนุก สวนน้ำ ใกล้ New York เที่ยวง่าย หลายเมืองใหญ่เล่น ฟรี! กว่า 20 สวนสนุกในเครือ”

 

ค่าแรง $14.00/hour
ค่าบ้าน $85/week
วันเริ่มงาน 1 – 30 Jun 2024
วันสิ้นสุดงาน 10 Aug – 7 Sep 2024

ดาวน์โหลด Employer Profile