=

ชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG

YouTuber Contest 

YouTuber Contest 

ชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG
 

มูลค่า 100,000 บาท

ไม่ต้องเรียนเก่ง ก็มีสิทธิ์ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนเพียงเข้าร่วมโครงการฯ และส่งคลิปวีดีโอมาประกวดในหัวข้อ  “Thai without Thai, Introduce my Thai without saying I am Thai" หรือ “When I think about Thailand, I always think about ______"
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็มีสิทธิ์ชิงทุนค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 29  มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 ทุน
 


 

 


     
  

#ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 
#แลกเปลี่ยน2564

Latest News
November 26, 2021