=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์

 

     

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่สนใจไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านการศึกษาของโลก  มีความปลอดภัยสูงเป็นอันดับต้นของโลก โดยมีค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล

New Zealand in brief : 

  • ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโอเชียเนีย มีภูมิประเทศเป็นเกาะ ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ และเกาะเล็กจำนวนมาก โดยประเทศทั้งหมด มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น แต่ละเกาะมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ราบ ทะเลสาบ ภูเขาหรือเทือกเขาสูง ป่าไม้ ชายทะเล นับเป็น Travel destination อันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน
  • นิวซีแลนด์มี 4 ฤดู อากาศโดยรวมอบอุ่นคล้ายพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ด้วยประเทศตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ฤดูหนาวจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ฤดูร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ และอุณหภูมิเกาะใต้จะหนาวเย็นกว่าเกาะเหนือ
  • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2 วัฒนธรรมหลักที่เด่นชัดคือ วัฒนธรรมชาติตะวันตกที่คล้ายคลึงกับอเมริกันและยุโรป และวัฒนธรรมของชนเผ่าท้องถิ่นชาวเมารี
  • คนนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับ Work-life Balance คือการมีสมดุลในการทำงาน การเรียนและการใช้ชีวิต 
  • คนนิวซีแลนด์โดยรวมมีความเป็นมิตรสูง มีน้ำใจ เคารพและดูแลผู้ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จึงทำให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก

 

ภาษาที่ใช้ : ภาษาของคนท้องถิ่นคือ ภาษาเมารี และภาษาอังกฤษ (ภาษาหลัก)

 

การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ : 

  • โรงเรียนในนิวซีแลนด์ มี 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน และโรงเรียนเอกชน
  • ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) จะเปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 สำหรับระดับมัธยมปลาย (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์
  • ระบบการศึกษาเป็นแบบ 4 เทอม ใช้เวลาเรียนเทอมละประมาณ 10 สัปดาห์ หยุด 2 สัปดาห์ แบ่งเป็น

เทอม 1 : ปลายมกราคม - กลางเมษายน

เทอม 2 : ปลายเมษายน - ต้นกรกฎาคม

เทอม 3 : ปลายกรกฎาคม - กลางกันยายน

เทอม 4 : ต้นตุลาคม - ต้นธันวาคม

  • การเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเอง โดยสามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัดหรือความสนใจ
  • นิวซีแลนด์ มีระบบการศึกษาคุณภาพระดับโลก โดยทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ติดอันดับ TOP 3% มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : เริ่มต้นที่ 38,200 เหรียญนิวซีแลนด์ 

*วันที่ปรับปรุง : 25 เมษายน 2567

 

   

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนแคนาดา
#TheFutureIsYoursToChoose