=
View All News

OEG แจกทุนเยอะนะ น้องจะรับไหวหรอ!!! มอบ 7 ทุนเรียนดีให้น้อง ๆม.3-5 ไปแลกเปลี่ยน USA

ประสบการณ์ทำงานกว่า (ปี)
ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า (คน)
เมืองปลายทางกว่า (แห่ง)

Testimonials

รุ่งพัชร เนตรนภัส (เพชร) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange USA รุ่น 18 ปัจจุบัน: Industrial and Systems Engineering, University of Washington
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นหนึ่งปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำผมออกไปสู่โลกอีกใบ เปิดโอกาสให้ผมมีอิสระในการคิด ลงมือปฏิบัติ และค้นหาตัวเอง การเรียนในอเมริกาให้มากกว่าประสบการณ์ชีวิต นอกจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน เรายังถูกฝึกให้มีการพัฒนาความคิด ปฏิภาณไหวพริบในชีวิตประจําวัน และความรับผิดชอบในฐานะนักเรียนและเด็กวัยรุ่นที่กําลังก้าวเข้าสู่อีกวัยหนึ่งของชีวิตอีกด้วย
Read more
กานต์ธิดา เสร็จสวัสดิ์ (ฮันนี่) OEG Work & Travel USA 2016 at Morey’s Piers
ฮันนี่ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของพี่ๆของ OEG มากค่ะ พี่ๆ ดูแลให้คำแนะนำคำปรึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ ขณะร่วมโครงการ จนกระทั่งจบโครงการ ถ้าใครอยากเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA แนะนำให้มากับ OEG ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
Read more
เมรีน่า คาร์ลตันเบิร์ด (เมย์) OEG Work & Travel USA 2016 at Xanterra Parks and Resorts Glacier Park
ไป Work & Travel กับ OEG ไม่ผิดหวังเลยค่ะ พี่ๆ ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือดูแลติดตามตลอด ตั้งแต่อยู่ที่ไทย ไปอเมริกา กระทั่งกลับมา รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดเลย ประทับใจ
Read more
อภิรดี อนงค์ชัย (จ๋า) -นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็ม OEG High School Exchange USA รุ่น 20 นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็ม OEG High School Exchange USA รุ่น 20
“10 เดือนกับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนในสังคมอเมริกันทำให้จ๋ามีทัศนคติที่กว้างขึ้นมากๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ต้องขอบคุณ OEG ที่ให้โอกาสจ๋าได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งยังคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จนการใช้ชีวิตในต่างแดนไม่น่ากลัวอีกต่อไป วันนี้จ๋ามองโลกกว้างขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน” 
Read more