=

OEG Work and Travel USA 2025
โปรโมชันเปิดโครงการฯ


พิเศษ
เพียงชำระค่าสมัคร 4,000 บาท* !!!
16 – 31 พ.ค. 2567

และจองงานภายใน 30 ก.ย. นี้ เท่านั้น

work and travel promotion


ลงทะเบียน (ฟรี!!) ได้แล้ววันนี้
รายละเอียดและเงื่อนไข Team Promotion เบื้องต้น

1. นักศึกษารวบรวมเพื่อนๆ 5 – 8 คน โดยตัวแทนนักศึกษาลงชื่อ Team Promotion ได้ ที่นี่ ก่อนชำระค่าสมัคร และ ก่อน วันที่ 31 พ.ค. 2567
2. รับส่วนลดค่าโครงการฯ 20,000 บาท เมื่อนักศึกษาชำระค่าสมัคร วันที่ 16 – 31 พ.ค. 2567 และจองงานภายใน 30 ก.ย. 2567
3. ส่วนลดค่าโครงการฯ นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2025 งวดที่ 2 เท่านั้น
4. นักศึกษาจะต้องลงชื่อในแบบฟอร์ม ก่อนชำระค่าสมัคร 4,000 บาท (นักศึกษาที่ชำระค่าสมัครก่อนที่แบบฟอร์มนี้จะส่งให้ OEG จะไม่สามารถรับส่วนลด Team Promotion และไม่นับเป็นสมาชิกในทีม)
5. นักศึกษาสมาชิกในทีมทุกคน จะต้องชำระค่าสมัคร วันที่ 16 - 31 พ.ค. 2567 (หลังจากส่ง แบบฟอร์มนี้)  และ จองงานก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2567
6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่ม/ลบ โอนสิทธิ์ รายชื่อสมาชิกในทีมได้ หลังจากที่ส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว
7. กรณีที่นักศึกษายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าโครงการฯ Team Promotion จะสิ้นสุดลงทันที และ ส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองงานล่าสุด
8. นักศึกษาศิษย์เก่า OEG สามารถร่วมลงชื่อ Team Promotion นี้ได้ หากไม่ทำตามเงื่อนไขนักศึกษาจะถูกปรับเป็นโปรฯ ที่รองลงมา และไม่สามารถกลับไปใช้ Alumni Promotion ได้
9. ไม่สามารถใช้ Team Promotion ร่วมกับโปรโมชัน และ Voucher หรือ Coupon ส่วนลดอื่นได้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement
10. นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่านรายละเอียด Team Promotion เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  

รายละเอียดและเงื่อนไข โปรโมชันเดี่ยว (Single Promotion)

1. รับส่วนลดค่าโครงการฯ 17,500 บาท เมื่อชำระค่าสมัคร วันที่ 16 – 31 พ.ค. 2567 และจองงานภายใน วันที่ 30 ก.ย. 2567
2. ส่วนลดค่าโครงการฯ นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2025 งวดที่ 2 เท่านั้น
3. กรณีที่นักศึกษาจองงานแล้ว ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
4. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
6. นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

รายละเอียดและเงื่อนไข โปรโมชันศิษย์เก่า (Alumni Promotion)

โปรโมชันสำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการ ทั้ง Work and Travel USA และ High School Exchange ที่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการฯ โดยสมบูรณ์ โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสถานะที่ คลิกที่นี่
1. รับส่วนลดค่าโครงการฯ 19,500 บาท เมื่อนักศึกษาชำระค่าสมัคร วันที่ 16 – 31 พ.ค. 2567 และจองงานภายใน วันที่ 30 ก.ย. 2567
2. ส่วนลดค่าโครงการฯ นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2025 งวดที่ 2 เท่านั้น
3. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า OEG ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2025 เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ ให้บุคคลอื่นได้
4. นักศึกษาจะต้องแจ้งสถานะศิษย์เก่าตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสถานะที่ คลิกที่นี่
5. กรณีที่นักศึกษายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าโครงการฯ Alumni Promotion จะสิ้นสุดลงทันที และ ส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองงานล่าสุด
6. กรณีนักศึกษาไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน (หากมีคุณสมบัติจองงานครบตามที่กำหนด) นักศึกษายังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลด OEG Alumni Promotion ตามปกติ
7. OEG จะตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งส่วนลด และ บันทึกส่วนลด OEG Alumni Promotion หลังจากวันที่ 30 ก.ย. 2567 หรือ เมื่อนักศึกษา ชำระค่าสมัคร และจองงาน ตามระยะเวลาที่โปรโมชันกำหนด
8. นักศึกษาศิษย์เก่า OEG สามารถร่วมลงชื่อ Team Promotion ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่ทำตามเงื่อนไขนักศึกษาจะถูกปรับเป็นโปรฯ ที่รองลงมา และไม่สามารถกลับไปใช้ Alumni Promotion ได้
9. ไม่สามาถใช้ OEG Alumni Promotion ร่วมกับโปรโมชัน และ Voucher หรือ Coupon ส่วนลดอื่นได้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement
10. นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        

 


OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work and Travel USA ที่แรกในประเทศไทย
กดติดตาม OEG Work and Travel USA ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 OEG_WorkAndTravel

 OEG_WorkAndTravel

 OEGWorkAndTravel

 OEGWorkAndTravel


OEG กรุงเทพฯ

โทร : 02-263-3666 
อีเมล :  WorkExchange@oeg.co.th

 

OEG เชียงใหม่

โทร : 053-328-117 หรือ 099-242-2002
อีเมล : cnxworkexchange@oeg.co.th


 

#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel #WAT2025 #WAT2024
#WorkAndTravelUSA #WorkAndTravel2025 #WorkAndTravel2024