=

OEG Work and Travel USA 2024 (รุ่น 25)

OEG Work and Travel USA 2024 (รุ่น 25)
สมัคร และจองงานได้แล้ววันนี้

รับส่วนลด 15,000 บาท*
เมื่อชำระค่าสมัคร 16 - 30 พ.ย. 2566 นี้เท่านั้น

work and travel promotion

ศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการฯ รับ Alumni Promotion!
ส่วนลดค่าโครงการฯ 23,000 บาท*

ลงทะเบียน (ฟรี!!) รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชัน

1. รับส่วนลดค่าโครงการฯ 15,000 บาท  เมื่อชำระค่าสมัคร วันที่ 16 – 30 พ.ย. 2566  และจองงาน ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2566
2. ส่วนลดค่าโครงการฯ นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2024 งวดที่ 2 เท่านั้น
3. กรณีที่นักศึกษาจองงานแล้วยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
4. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
6. นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายละเอียดและเงื่อนไข Alumni Promotion

โปรโมชันสำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการ ทั้ง Work and Travel USA และ High School Exchange ที่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการฯ โดยสมบูรณ์
1. รับส่วนลดค่าโครงการฯ 23,000 บาท เมื่อนักศึกษาชำระค่าสมัคร วันที่ 16 – 30 พ.ย. 2566 และจองงานภายใน วันที่ 30 พ.ย. 2566
2. ส่วนลดค่าโครงการฯ นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2024 งวดที่ 2 เท่านั้น
3. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า OEG ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2024 เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ ให้บุคคลอื่นได้
4. นักศึกษาจะต้องแจ้งสถานะศิษย์เก่าตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
5. กรณีที่นักศึกษายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าโครงการฯ Alumni Promotion จะสิ้นสุดลงทันที และ ส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองงานล่าสุด
6. กรณีนักศึกษาไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน (หากมีคุณสมบัติจองงานครบตามที่กำหนด) นักศึกษายังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลด OEG Alumni Promotion ตามปกติ
7. OEG จะตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งส่วนลด และ บันทึกส่วนลด OEG Alumni Promotion หลังจากวันที่ 15 พ.ย. 2566 หรือ เมื่อนักศึกษา ชำระค่าสมัคร และจองงาน ตามระยะเวลาที่โปรโมชันกำหนด
8. ไม่สามาถใช้ OEG Alumni Promotion ร่วมกับโปรโมชัน และ Voucher หรือ Coupon ส่วนลดอื่นได้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement
9. นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า         

 


OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work and Travel USA ที่แรกในประเทศไทย
 

 OEG_WorkAndTravel

 OEG_WorkAndTravel

 OEGWorkAndTravel

 OEGWorkAndTravel


OEG กรุงเทพฯ

โทร : 02-263-3666 
อีเมล :  WorkExchange@oeg.co.th

 

OEG เชียงใหม่

โทร : 053-328-117 หรือ 099-242-2002
อีเมล : cnxworkexchange@oeg.co.th


 

#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#WorkAndTravelUSA #WorkAndTravel2024