=

ประกาศผลการคัดเลือก
OEG Academic Excellence Scholarship 2565/2566 

ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 444,000 บาท
นางสาว รักษ์สิกขิม นันทนานนท์ชัย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

ทุนสนับสนุนบุตรบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท
นางสาว พีรดา อินทวิเศษ : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
นางสาว ปาลิดา รงคพิชญ์ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

OEG ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน และจะแจ้งขั้นตอนดำเนินการยืนยันตอบรับทุน OEG Academic Excellence Scholarship ให้นักเรียนทราบทาง E-mail ภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2564
 


 

 

     
  

#ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 
#แลกเปลี่ยน2564