=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี

     
 

In Brief :  

 • มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิตาลี (Republic of Italy) ตั้งอยู่ตอนใต้ของทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้านยกเว้นทางทิศเหนือที่ติดกับสวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย ตะวันตกติดฝรั่งเศส มีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแบบอบอุ่น มีฝนตกตลอดปี
 • มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของสหภาพยุโรป เชื้อชาติส่วนใหญ่คือ อิตาเลียน และนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฎิบัติของอิตาลีมีความเคร่งครัดมาก
 • อิตาลีมีวัฒนธรรมคล้ายเอเชีย คือให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ ครอบครัวจะอยู่รวมกันแบบครอบครัวใหญ่ มีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
 • เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 8 ของโลก องค์ประกอบที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมอิตาลีได้แก่ ดนตรีโอเปรา อาหาร สถาปัตยกรรมและการออกแบบแฟชั่น

 

ภาษาที่ใช้ : อิตาเลียน

 

การศึกษาประเทศอิตาลี :

 • แบ่งออกเป็น
  • ระดับประถมศึกษา (Scuola Primaria) เป็นการเรียนวิชาพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเอง ใช้เวลาเรียน 5 ปี
  • ระดับมัธยมต้น (Scuola Secondaria di primo grado หรือ First Grade Secondary School) ใช้เวลาเรียน 3 ปี  
  • ระดับมัธยมปลาย (Scuola Secondaria di Secondo Grado หรือ Second Grade Secondary School) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ The Liceo ที่เน้นการศึกษาวิชาพื้นฐาน และ Instituto ที่เน้นการศึกษาวิชาชีพ ใช้เวลาเรียน 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของโรงเรียนที่เลือกเข้าเรียน
 • โรงเรียนในอิตาลีจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนจันทร์  - เสาร์ และเรียนวันละประมาณ 5 ชั่วโมง

 

ลักษณะโครงการฯ :

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยนและหน่วยงานรัฐบาล 
 • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน เมือง และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เป็นเกรด การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป สนใจด้านสถาปัตยกรรม แฟชั่นและการออกแบบ ศิลปการทำอาหาร หรือด้านนวัตกรรมทางภาษา 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • นักเรียนไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาอิตาเลี่ยนขณะสมัคร แต่ควรเรียนให้มีความรู้ภาษาระดับเบื้องต้นก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG : 428,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive : 464,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

   

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนฝรั่งเศส

#TheFutureIsYoursToChoose