=

เปิดรับสมัครแล้ว!
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 30 (2023/2024) 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มเดินทางสิงหาคม 2566ดาวน์โหลดโบรชัวร์หากน้องๆ มีความฝันในการไปเรียนต่างประเทศ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เปิดโลกที่ไม่เคยเจอ ฝึกภาษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โอกาสของน้องๆ มาถึงแล้ว!

ประเทศที่รับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

 • สหรัฐอเมริกา 
 • แคนาดา
 • เยอรมนี
 • ฝรั่งเศส
 • อิตาลี
 • เบลเยียม
 • เนเธอร์แลนด์
 • สแกนดิเนเวีย (ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่สามารถระบุประเทศที่เลือกได้ ยกเว้น ประเทศเดนมาร์ก)
  - เดนมาร์ก
  - นอร์เวย์
  - สวีเดน
 • ญี่ปุ่น


คุณสมบัติพื้นฐานในการสมัคร

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2548 - 31 กรกฎาคม 2551 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 (สายสามัญ) และมีสภานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์

*ดูคุณสมบัติเฉพาะในโครงการแต่ละประเทศ

 
   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา

#TheFutureIsYoursToChoose