=

OEG Work and Travel USA 2025
6.6 COUPON

พิเศษ 50 คนแรก!
ลงชื่อรับคูปองส่วนลด
วันที่ 1 – 6 มิ.ย. 2567 นี้work and travel promotion
 

ขั้นตอน 6.6 Coupon

1.   กดรับคูปองส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท (ลงชื่อก่อนชำระค่าสมัคร) จำกัด 50 คนแรก เท่านั้น
2.  ชำระค่าสมัคร ภายใน วันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
3.  สัมภาษณ์วัดระดับภาษา และ จองงานภายใน วันที่ 30 กันยายน 2567 
    ลงทะบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
     ขั้นตอนโครงการฯ
     ค่าใช้จ่ายโครงการฯ 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข 6.6 Promotion

•    คูปองส่วนลด 2,000 บาท นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าโครงการฯ งวดที่ 2 ที่ชำระหลังผ่านสัมภาษณ์งาน
•    50 คนแรก ที่ลงชื่อรับคูปอง และ ชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 1 - 6 มิ.ย. 2567
•    นักศึกษาจะต้องลงชื่อรับคูปอง ก่อนชำระค่าสมัคร 4,000 บาท
•    นักศึกษาจะต้อง จองงานภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567 ทั้งนี้นักศึกษาควรวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2567
•    ส่วนลดค่าโครงการฯ นี้ ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2025 งวดที่ 2 เท่านั้น ไม่สามารถให้บุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
•    กรณีที่นักศึกษาจองงานแล้วยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ และ คูปอง จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
•    คูปองนี้สามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชัน 1 - 15 มิ.ย. Single Promotion บาท ได้เท่านั้น และต้องทำตามเงื่อนไขที่โปรโมชันกำหนดไม่สามารถใช้ร่วมกับ Alumni Promotion / Team Promotion / Voucher และ คูปองอื่น ๆ รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
•    OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดให้นักศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่ลงชื่อรับคูปองนี้ และชำระค่าสมัครภายในวันที่ 1 - 6 มิ.ย. 2567 เท่านั้น
•    นักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โปรโมชันที่รับไปแล้วได้ รวมถึงนักศึกษาที่ชำระค่าสมัครก่อนวันที่ 1 - 6 มิ.ย. 2567
•    นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า        

 


OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work and Travel USA ที่แรกในประเทศไทย
กดติดตาม OEG Work and Travel USA ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 OEG_WorkAndTravel

 OEG_WorkAndTravel

 OEGWorkAndTravel

 OEGWorkAndTravel


OEG กรุงเทพฯ

โทร : 02-263-3666 
อีเมล :  WorkExchange@oeg.co.th

 

OEG เชียงใหม่

โทร : 053-328-117 หรือ 099-242-2002
อีเมล : cnxworkexchange@oeg.co.th


 

#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel #WAT2025 #WAT2024
#WorkAndTravelUSA #WorkAndTravel2025 #WorkAndTravel2024