=

ปิดเทอมใหญ่ ไป OEG Summer 2024 : New Zealand

รับสมัครน้องๆ อายุ 12-17 ปี
เดินทาง 17 มีนาคม - 13 เมษายน 2567

ค่าโครงการ 212,000 บาท
ลงทะเบียนภายใน พฤศจิกายน 2566 รับส่วนลด 3,000 บาท !
5 คนแรกที่ลงทะเบียน รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว

  • Learn the language : ปรับพื้นฐานภาษาเพื่อความมั่นใจ
  • Buddy class in school : เรียน และทำกิจกรรมกับเพื่อนชาวกีวีในโรงเรียน
  • Real kiwi activities : เที่ยวจัดเต็ม ที่ Sky Tower, Rotarua trip, Auckland Zoo และทำกิจกรรมตามแบบฉบับครอบครัวนิวซีแลนด์
  • Double certificates : รับใบประกาศนียบัตรจาก 2 โรงเรียน : Kiwi English Academy & Marcellin College