=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

 

     


In Brief :

 • ชื่อทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน 
 • ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรปที่มี 9 ประเทศล้อมรอบ ภูมิประเทศมีความแตกต่าง ทั้งเทือกเขาสูง ที่ราบสูง มีแนวชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือ ตอนใต้เป็นแถบที่ราบสูงชวาเบียน-บาวา และครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์
 • เป็นประเทศแห่งเทคโนโลยี มีระบบขนส่งคมนาคมที่ก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอันดับต้นของโลก และเป็นประเทศอันดับ 1 ของการ Re-Cycle
 • คนเยอรมันมีชื่อเสียงเรื่องความมีวินัย และตรงต่อเวลา โดยได้รับการอบรมและส่งต่อกันตั้งแต่หน่วยครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ
 • เป็นแหล่งกำเนิดของนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วง 400 ปีที่ผ่านมา และภาษาเยอรมันถูกใช้เป็นภาษาหลักมากในยุโรป และในหลายประเทศ โดยเฉพาะในการทำงาน
 • เป็นหนึ่งในประเทศฝั่งยุโรปที่นักศึกษาเยอรมันไม่เสียค่าเล่าเรียน นักศึกษาต่างชาติเสียค่าเล่าเรียนในอัตราที่จับต้องได้  และมีทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า ถือเป็นประเทศที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม

 

ภาษาที่ใช้ : เยอรมัน

 

การศึกษาประเทศเยอรมนี :

 • ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีเริ่มในช่วงเกรด 5 เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น  4 แบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความสามารถของนักเรียนทุกคนที่มีอยู่อย่างไม่เท่ากัน โดยระบบนี้จะเรียกว่า Dreigliedriges Schulsystem จะแบ่งออกเป็น Hauptschule , Realschule, Gymnasium และ Gesamtschule
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ไปเรียนระบบ Gymnasium ซึ่งคล้ายกับมัธยมปลายของไทยมากที่สุด โดยเรียนตั้งแต่เกรด 5 – 12 หรือ 5 – 13
 • เนื้อหาของระบบ Gymnasium จะเน้นไปทางทฤษฎี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิชาที่ให้เลือกเรียนมีอย่างหลากหลาย รวมไปถึงภาษาที่สองและสามจะถูกจัดให้เป็นอีกสองวิชาบังคับของนักเรียน
 • สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อจนจบ จะต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Abi หรือ Abitur และนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

 

ลักษณะโครงการฯ :

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล 
 • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน รัฐ และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 

การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ  

 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป สนใจด้านเทคโนโลยี วิศวะ หรือพื้นฐานกฎหมาย หรือต้องการพัฒนาภาษาให้แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีในอนาคต และในไปต่อยอดในการทำงาน

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • นักเรียนต้องสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับ A2 ก่อนยื่นขอวีซ่า กรณีไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน นักเรียนควรเริ่มเรียนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้อย่างน้อย 90 ชั่วโมง และสอบให้ผ่านระดับ A2

(สามารถเรียนภาษาได้ที่โรงเรียนสอนภาษาเยอรมันทั่วไป โดยต้องสอบวัดระดับภาษาที่สถาบันเกอเธ่ - Goethe-Institut Thailand)

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ/เยอรมัน
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG : 428,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive : 464,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ


 


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์

#TheFutureIsYoursToChoose